Dar serca „Dzieciom Afryki”

Dar  serca …

                                            „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Na przełomie listopada i grudnia, kolejny już raz, zorganizowana została  akcja charytatywna pt.
„Dzieciom Afryki”. Szczególny cel akcji – budowa szkoły
w Afryce, tym razem w Malawi.

Wzięli w niej udział zainteresowani uczniowie  Szkoły Podstawowej w Tyczynie.

Ogółem zebrano kwotę 1200 zł.

D Z I Ę K U JE MY!

                                              Organizatorzy akcji:

Danuta Kozińska i Bernadetta Prędka

Oto co na temat projektu budowy szkoły w Mali pisze misjonarz o. Paweł Patyk:

 „Szczęść Boże. Celem projektu jest zapewnienie dobrej jakości edukacji dla dzieci z Chinsapo, dzielnicy Lilongwe, stolicy Malawi. Jako że szkoły rządowe są przepełnione i jakość edukacji jest bardzo słaba postanowiliśmy wybudować szkołę w Chinsapo gdzie uboższe dzieci mogą otrzymać dobrą edukację. Celem projektu jest budowa budynku dla klasy pierwszej i drugiej a następnie budowa kolejnych. Pieniądze przez was przekazane posłużą do tynkowania oraz malowania ścian.     

Pozdrawiam o. Paweł”