Nawigacja w każdą pogodę

Nawigacja w każdą pogodę

Nasza szkoła dołączyła do nowej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”          (w skrócie NWKP) opracowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (w skrócie IPZIN) w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Jest to program, który umożliwia wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. 

Celem ogólnym Nawigacji w każdą pogodę jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystania z substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych).                                                     

Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w sytuacjach   
      kryzysowych, 
  • wzrost kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów,
  • poprawę klimatu szkoły.   

Szczegóły związane z programem dostępne są na stroniehttps://ipzin.org/

Link do podstrony projektu:
https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/