Wycieczka klas I -III do Bóbrki i Krosna

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą POZNAJ POLSKĘ –edycja 2021 otrzymaliśmy środki na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III. W edycji 2022 planujemy realizowanie wycieczek klas IV -VIII. Na stronie MEiN został opublikowany katalog punktów edukacyjnych, z którego dla kl. I-III wybraliśmy:

1) 332 Bóbrka- najstarsza kopalnia ropy naftowej – podkarpackie. Największe osiągnięcia polskiej nauki.
2) 335 Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła – podkarpackie. Kultura i dziedzictwo narodowe

W dniu 10 grudnia 2021 r. wyruszyło na wycieczkę 79 uczniów i 8 opiekunów. W pierwszej kolejności na liście wycieczki było Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuksiewicza w Bóbrce. Muzeum znajduje się na terenie najstarszej na świecie nadal działającej kopalni ropy naftowej. Jej założycielami byli Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski i Karol Klobassa-Zrencki. W otoczeniu przepięknego lasu bobrzeckiego znajdują się XIX wieczne kopanki, w których można było zobaczyć naturalną ropę naftową oraz unikatowe urządzenia związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym. Niepowtarzalną atrakcją dla dzieci okazał się budynek administracyjny kopalni tzw. Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zaznajomiono się z dawną apteką i ekspozycją multimedialną o historii odkrycia nafty. Tam odbyły się zajęcia dot. złoża i wydobycia ropy naftowej oraz gazu. Uczniowie dowiedzieli się do czego potrzebna jest ropa naftowa i jak jest wykorzystywana w przemyśle. Poznaliśmy sposoby wydobycia gazu ziemnego, jego właściwości i przeznaczenie. Pod opieką przewodnika oglądaliśmy najstarsze szyby naftowe – kopanki oraz sprzęt do wydobywania ropy naftowej: wiertnice, kiwony, kieraty. W dworku Łukasiewicza zwiedziliśmy jego gabinet, starą aptekę oraz bogatą kolekcję lamp naftowych. Mogliśmy zobaczyć dwie prezentacje multimedialne obrazujące życie i dokonania Ignacego Łukasiewicza. Na koniec zwiedziliśmy salę geologiczną i poznaliśmy okazy naturalnych bogactw.

Następnie pojechaliśmy do Krosna. Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła uczniowie rozpoczęli od poznania na żywo pracy hutnika i kolejnych etapów produkcji szklanych wyrobów. Zobaczyli, jak wielkiej wprawy i umiejętności wymaga wykonanie różnych przedmiotów. Odkryli też nieznane tajniki produkcji szkła. Następnie każdy mógł samodzielnie wybić pamiątkowy medal ze szklanej surówki pod czujnym okiem hutnika. Wielką radość sprawiły warsztaty „Malowane na szkle”, na których każdy wykonał obrazek na szklanej tafli. Na kolejnych poziomach uczniowie poznali warsztaty obróbki i zdobienia szkła, m. in. grawerowania, malowania, produkcji witraży. Oglądali ekspozycje stałe wyrobów szkła użytkowego i dekoracyjnego. Wzięli udział w projekcji filmu prezentującego historię krośnieńskiej huty. Mieli okazję znaleźć się też na trójwymiarowym malowidle i być jedną z postaci obrazu. W krośnieńskich podziemiach obejrzeli najcenniejszą ekspozycję dzieł szklanej sztuki, a w interaktywnej sali ,,szkło w fizyce” mogli popatrzeć na eksperymenty na szklanych rekwizytach. Zwiedzanie zakończyło się zakupem szklanych pamiątek i spacerem po Rynku.
Wycieczka, w której uczniowie mieli okazję uczestniczyć była źródłem wiedzy o historii, tradycji i kulturze najbliższego regionu, Można by rzec, że była to podróż w czasie i przestrzeni. Był to niezapomniany wyjazd pełen atrakcji, który pozwolił poznać Polskę jakiej często nie znamy.