Szkoła w programie „Poznaj Polskę”

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: „Poznaj Polskę”. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.
Środki zaplanowane na  wyjazdy stanowią 80% całkowitego kosztu wycieczki, pozostałe 20% to wkład własny rodziców.

W ramach projektu w naszej szkole planowana jest wycieczka:
1. Klasy I-III, uczniowie naszej szkoły w dniu 10.12.2021 r. pojadą w ramach programu na wycieczkę do najstarszej kopalni ropy naftowej w Bóbrce oraz do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi  5 000 zł.
Łączny koszt planowanych wycieczek wynosi 8 137 zł.

Relacja z wyjazdu wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej!