Uroczyste podsumowanie projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

I have a dream…
MARTIN LUTER KING

16 listopada 2021 r. w naszej szkole  odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów ,,We create a better future together”. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Zofia Międlar-Mruk, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów.

W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Paweł Boratyński, przewodnicząca NSZZ Solidarność Oświaty Bogusława Buda, przedstawiciele samorządu: burmistrz Tyczyna, Janusz Skotnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Fornal, sekretarz gminy Anna Fil, skarbnik gminy Barbara Matuła, przewodniczący Rady Mieszkańców Miasta Tyczyna Jana Napora oraz reprezentujące Gminny Zespół Obsługi Szkół Marta Zawidlak i Beata Sala. Wśród przybyłych gości znaleźli się również: dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Kustra, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Zakia Cieślicka-Majka, była dyrektor MGOK-u Zofia Matys, emerytowana księgowa GZOS Krystyna Bogdan, społecznik i były dyrektor Szkoły Podstawowej w Hermanowej  Zofia Domino oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: Dorota Tarańska-Klęsk, Elżbieta Rożek, Halina Drążek i Lucjan Osiadły wraz z nauczycielami i przedstawicielami samorządów uczniowskich.. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele  Rady Rodziców oraz rodzice uczestników programu.

Po powitaniu dyrektor Zofia Międlar-Mruk podsumowała Projekt. W swoim wystąpieniu powiedziała m.in.: I have a dream too…Moim marzeniem było, jest i będzie, aby uczniowie naszej Szkoły podróżowali, zwiedzali świat, poznawali inne kultury, swoich rówieśników różnych nacji. Marzę, aby byli otwarci, nie mieli kompleksów, barier językowych a przede wszystkim ograniczeń psychicznych i mentalnych. Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów ,,We create a better future together” jest dowodem na to, że… marzenia się spełniają!

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna uroczystości. Program zaprezentowany przez uczniów zabrał publiczność w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. Łącząc przeszłość z teraźniejszością, przeniósł widzów na Maltę, ukazując nie tylko skomplikowaną sytuację geopolityczną tego państwa oraz jego burzliwe losy na przestrzeni dziejów, ale także stan obecny kraju na Morzu Śródziemnym. Wszyscy mogli zobaczyć również szczegółową relację uczestników projektu z samego wyjazdu i posłuchać ich wrażeń na gorąco.

Spotkanie zakończył wernisaż fotografii z pobytu uczniów SP Tyczyn na Malcie oraz degustacja maltańskich potraw.