Certyfikat „Zielona Flaga” po raz kolejny dla naszej szkoły!

Certyfikat „Zielona Flaga” jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym szkołom najbardziej zaangażowanym w promocję postaw proekologicznych. Nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15 tys. szkół z 53 krajów całego świata. Rolę koordynatora krajowego na terenie Polski pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu „Zielonej Flagi”.
W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła ubiegała się o „Zieloną flagę”. Program był realizowany od września 2020r. do końca czerwca 2021r. Uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami w oparciu opracowany wspólnie z uczniami Harmonogram działań ekologicznych, organizowali wiele konkursów o tematyce ekologicznej i zdrowotnej. Wspólnie podejmowaliśmy działania promujące zachowania proekologiczne. Kapituła Programu doceniała, że zrealizowaliśmy zaplanowane działania pomimo trudnych warunków pracy spowodowanych sytuacją pandemiczną.

Decyzją Kapituły Programu „SdE” nasza szkoła została wyróżniona międzynarodowym certyfikatem Zielona Flaga za rok szkolny 2020/2021:

„Szanowni Państwo
Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w programie Eko-Szkoły w edycji 2020/2021.
Gratulujemy Państwu przede wszystkim zrealizowania działań pomimo trudnych warunków pracy spowodowanych sytuacją pandemiczną.
Dziękujemy za Państwa wkład w realizację programu oraz przesłane sprawozdanie zawierające wyróżniające się inicjatywy ekologiczne.
Mam przyjemność poinformować, iż Państwa praca została wysoko oceniona i decyzją Kapituły Programu Państwa Placówka została wyróżniona międzynarodowym certyfikatem Zielona Flaga.

Serdecznie gratulujemy!”

Kapituła Programu „SdE”