Dyżur wakacyjny w Gminie Tyczyn

(na podstawie Zarządzenia nr 23.2020 Burmistrza Tyczyna z dnia 30 marca 2020 r.)

            Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tyczyn w roku szkolnym 2020/2021. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do placówek w nowym roku szkolnym.
Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Dyżur po zakończeniu roku szkolnego trwa do 30 czerwca 2020 r. w każdej szkole oraz według harmonogramu:

  1. Oddział Przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Borku Starym: od 1 lipca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.;
  • Oddział Przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej: od 21 lipca 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r.;
  • Oddział Przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kielnarowej: od 26 lipca 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r.;
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie: od 12 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

            Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tyczynie zobowiązani są wypełnić załączoną deklarację i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 30 czerwca 2021 r.

Kliknij aby pobrać: Deklaracja uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny