KONKURS POLONISTYCZNY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO „RATUJ JĘZYK”

„Nade wszystko szanujmy swą mowę ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą!”

F. K. Dmochowski

Od kilku lat w Polsce 21 lutego obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy konkursy, by uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważne jest szanowanie ojczystej mowy i pielęgnowanie jej poprawności. Skoro możemy się swobodnie wypowiadać w języku polskim, róbmy to dobrze, nie używajmy potocznych słów, skrótów zapożyczonych na przykład z języka angielskiego. Oczywiście szybciej jest powiedzieć OK, zamiast: dobrze czy doskonale, ale czy warto? Polski język jest trudny, ma dużo „sz”, „cz” i „ch”. Chrzęści, warczy i syczy, ale jest tak barwny i ciekawy, a co ważne, jest nasz! Kształtował się przez wieki i warto uszanować tę tradycję, za którą wiele dzieci i dorosłych walczyło w czasie zaborów i wojen. To nasz oryginalny język, dlatego nie zaśmiecajmy go wulgaryzmami czy bezsensownymi neologizmami.

Język polski jest piękny i oryginalny? Szanujmy go. Niech każdy dzień będzie Dniem Języka Ojczystego!”

Uczniowie z klas IV – VIII wzięli udział w dwóch kategoriach konkursowych. Należało stworzyć mema, gifa lub animację, lub nagranie podcastu. Przedstawione treści miały promować język ojczysty. 

Spośród wielu nadesłanych prac, nagrodzone zostały trzy:

Kategoria I/memy/:

I miejsce –  Jan Pelczar  V a kliknij, zobacz, oceń

II miejsce –  Mateusz Tłuczek VI ckliknij, zobacz, oceń

Kategoria III /animacja/:

I miejsce   –   Miłosz Dolecki VIII bkliknij, zobacz, oceń

Kategoria I -wyróżnienia:       

                            Barbara Prokop IV a

                            Krystyna Kowalska IV a

                            Filip Konieczny VI a

                            Natalia Kmiotek VII c

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

D. Daź-Dolecka, J. Mroczka