Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pn.”Gwiazdo świeć, kolędo leć, Misterium niech się dzieje”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie organizowanym
przez szkołę SP nr 5 w Rzeszowie.
Z piętnastu prac nadesłanych nasza uczennica Nicola Walciszewska
z klasy VIc została wyróżniona.