Ogólne zasady pracy szkoły dla uczniów i rodziców klas I-III obowiązujące od dnia 18 stycznia 2021 r.

Szkoła pracuje zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Zgodnie z rekomendacją wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekują ręce i zakrywają usta i nos maseczką. Uczniowie po wejściu do klasy mogą ściągnąć maseczkę. Rodzice uczniów pozostają poza budynkiem szkoły, zachowując między sobą odpowiedni dystans. Uczniowie (nie korzystający ze świetlicy) przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

Każda klasa ma przydzieloną swoją salę (z wyjątkiem zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego).

Klasy I-III przychodzą o różnych godzinach:

  • Klasy I rozpoczynają zajęcia o godz. 8:15,
  • klasy II i III zgodnie z planem lekcji.

Przerwy będą wyznaczone przez nauczycieli tak, aby klasy nie spotykały się na korytarzach i w toaletach.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych
kliknij, aby otworzyć…