Akcja@dziecidziekujamedykom

Podczas zajęć na świetlicy szkolnej wspólnie z uczniami klas II i klasy I b przystąpiliśmy do akcji#dziecidziekujamedykom. Chętni uczniowie wykonali kolorowe rysunki, na których narysowali serduszka, pielęgniarki, karetki pogotowia, szpitale. I tak powstały kolorowe plakaty dla naszych bohaterów. W ten sposób chcieliśmy  wyrazić naszą  wdzięczność dla lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych i całego personelu  za trud i wysiłek jaki wkładają w walkę z epidemią koronawirusa.

Elżbieta Rabiejewska