11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Mimo specyficznych warunków nauki chcemy uczcić to wielkie święto, prowadzimy rozmowy, rozważania, wspominamy. Przygotowujemy dekoracje, omawiamy symbole narodowe, przypominamy o wywieszaniu flagi państwowej. Nasza szkoła już od kilku lat przystępuje do różnorodnych programów i konkursów ogólnopolskich. I w tym roku bierzemy udział w akcji ,,Do hymnu” i 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 w odpowiedniej postawie wszyscy odśpiewaliśmy (w formie on-line) „Mazurek Dąbrowskiego”. Zależy nam  na kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych. Mamy piękne tradycje… Powspominajmy.