Żegnajcie letnie przygody

Witaj szkoło!

Chyba nigdy nie cieszyliśmy się tak bardzo z powrotu do szkoły jak w tym roku.  Po blisko sześciu miesiącach po raz pierwszy wszyscy wreszcie mogliśmy się spotkać na żywo, twarzą w twarz i porozmawiać. To nic, że z uwagi na pandemię koronawirusa, tyle jest zmian, obostrzeń i zakazów.  Gwar, rozmowy, śmiech, okrzyki to prawdziwy i właściwy obraz szkoły. Staramy się tak organizować życie naszej placówki, aby zadbać o bezpieczeństwo, ale  również zapewnić wysoki poziom środków i form dydaktycznych.

Nasi wychowankowie chętnie biorą udział i niejednokrotnie odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach, zawodach, olimpiadach i  tak w roku szkolnym 2019/2020 w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty  laureatem z matematyki został uczeń kl. 7a Paweł Miechoński natomiast finalistą z  historii  został Jakub Kuśnierz uczeń kl. 7b. Ponadto Karol Piekarz zdobył II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Podkarpacie – tutaj mieszkam”; Oliwia Knutel – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „List do Taty”; Maja Błażejowska, Łucja Czeranowska, Bartłomiej Drozd, Rafał Gutkowski, Aleksandra Kotula, Mikołaj Piotrowski zostali laureatami konkursu „Amnesty International”; Piotr Brzęk – wyróżnienie  w konkursie piosenki „Wygraj szansę” organizowanym przez Łódzką Agencję Telewizyjno- Estradową TV Media; Oliwia Knutel, Katarzyna Wiater, Szymon Arabasz – wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Ja za 20 lat”; Julia Rabiejewska – wyróżnienie w powiatowym konkursie na witraż świąteczny; Kinga Prokop, Michał Szczotka, Paweł Miechoński, Przemysław Gajdek, Tymoteusz Sondej, Adrianna Zając – wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

Warto też wspomnieć o niektórych sukcesach sportowych: II miejsce – srebrny medal  w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Rzeszowskiego wywalczyła w piłce siatkowej reprezentacja dziewcząt, a III miejsce – brązowy medal reprezentacja chłopców. Kajzer Amelia została wicemistrzynią w International Cheerleading Championship oraz II miejsce w Dance, II miejsce Cheer i II miejsce w Stund.

Nasza gmina uczestniczyła w  Ogólnopolskim Projekcie Zdalna szkoła – Program  Operacyjny Polska Cyfrowa, dzięki któremu pozyskaliśmy dla naszej szkoły sprzęt wspomagający kształcenie na odległość i mogliśmy go wypożyczać dzieciom i nauczycielom, którzy zgłosili taką potrzebę. Nasz wniosek został zaakceptowany i w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” udało się nam pozyskać środki na nowe wyposażenie oraz prace remontowe jadalni i  kuchni. Wygrany projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Kreujemy razem lepszą przyszłość” finansowany przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zostaje, ze względu na pandemię i wstrzymanie wylotów na Maltę, przesunięty na rok przyszły.

Innym programem, do którego udało nam się zakwalifikować to Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Polskim Radiem Rzeszów oraz Telewizją Polską SA Oddział w Rzeszowie. Program ma na celu aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży sprzyjająca rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy i promocji postaw twórczych, umożliwienie kreatywnej pracy dzieciom i młodzieży w ich miejscach zamieszkania poprzez współpracę (kontakt online) z twórcami, ekspertami, artystami, dziennikarzami z wojewódzkich jednostek kultury, rozgłośni regionalnej Polskiego Radia oraz Oddziału Regionalnego Telewizji Polskiej oraz udostępnienie zasobów tych instytucji do domowej pracy, w tym realizacji samodzielnych projektów artystycznych. To właśnie w ramach jego realizacji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch projektach Teatr w domu oraz Warsztaty teatralne online/real. Pierwszy z nich polegał na udostępnieniu szkole linków do zapisów filmowych spektakli z repertuaru Teatru im. Wandy Siemaszkowej: Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów, Dzieci Hioba. Wiek XX, Beksiński. Obraz bez tytułu oraz Trzy siostry, które uczniowie mogli obejrzeć w domu. W ramach realizacji drugiego projektu siedmioro uczniów (Dominika Kalandyk, Aleksandra Tłuczek, Paweł Miechoński, Mateusz Motyka – klasa VIIa oraz Joanna Błaszczak i Piotr Brzęk – klasa VId) wzięło udział w cyklu warsztatów teatralnych online prowadzonych przez Justynę Król, aktorkę rzeszowskiego teatru. Warsztaty zakończyła inscenizacja fragmentów Balladyny Juliusza Słowackiego. Dumni jesteśmy, że wiele szkół mogło z naszego projektu skorzystać  w tegorocznej ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Balladyny”. Oprócz  włączania się w czytanie tegorocznej lektury, wszyscy mogliśmy zobaczyć fragmenty adaptacji dramatu Słowackiego przygotowanej przez naszych uczniów w ramach projektu „Warsztaty teatralne online/real”. Bardzo cieszymy się, że oba projekty kontynuowane będą w bieżącym roku szkolnym. Jesteśmy pewni, że nie tylko wzbogacą i urozmaicą ofertę edukacyjną szkoły, ale również przyczynią się do kolejnych sukcesów naszych uczniów.

Chciałabym serdecznie wszystkim podziękować za współpracę, życzliwość i wyrozumiałość  w tak szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie. Dziękuję i gratuluję przede wszystkim naszym absolwentom za osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie klas ósmych (najwyższe w gminie, wyższe niż średnia wojewódzka i  ogólnopolska). Składam również podziękowania i słowa najwyższego uznania Rodzicom i Nauczycielom.

Tegoroczny rok szkolny wymusza na nas wszystkich sprawdzenie się w wielkim społecznym teście odpowiedzialności i zrozumienia obecnej sytuacji. Życzę wszystkim zdrowia i zaliczenia tego sprawdzianu z najwyższymi notami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyczynie
Zofia Międlar-Mruk