Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkołach”.

Nasza szkoła podjęła współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w ramach programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkołach”. Celem uruchomionego programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii.W naszej szkole inspektor PIP przeprowadził takie szkolenie, w którym upowszechniane były zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego. Wsparciem tych działań jest również doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy, uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe. Realizacja programu uwzględnia również wymianę informacji ze służbami sanitarnymi w zakresie nieprawidłowości dotyczących zagadnień leżących w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zobacz prezentację

Zdjęcie 1 z 91