Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA – 2020

Tegoroczna Akcja Sprzątanie świata – Polska 2020 odbywa się pod hasłem:
PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.

Już po raz 27 sprzątamy świat.

W tym roku Akcja Sprzątanie Świata niewątpliwie będzie się różnić od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy jednak, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. I to my musimy o niego zadbać!

Sprzątamy Polskę w 3. weekend września tj.: 18.09 (piątek), 19.09 (sobota), 20.09 (niedziela) 2020.

W tym roku szczególną uwagę poświęcimy plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet z niego częściowo zrezygnować.
Ważna jest też prawidłowa segregacja plastiku.

Akcja Sprzątanie Świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. Każdego roku , już od 27 lat, uczestniczy w niej blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Kampania „Sprzątanie świata – Polska” od pierwszej edycji jest sztandarowym działaniem założonej przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz Fundacji Nasza Ziemia.

Wszystkie instytucje oraz osoby prywatne (od przedszkoli i szkół aż po gminy i organizacje pozarządowe biorą udział w różnych działaniach tej Akcji na zasadach wolontariatu.

Jak uczniowie naszej szkoły  włączają się w ogólnopolską  akcję Sprzątania Świata?

  1. Wysłuchanie Prelekcji edukacyjnej  pt. SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019
  2. Edukacja ekologiczna w klasach na temat redukcji i segregacji plastików (lekcja wychowawcza).
  3. Szkolny konkurs plakatów: „PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.
    (każda klasa wykonuje na godzinie wychowawczej jeden plakat – TERMIN DO 30 WRZEŚNIA)
    Razem możemy więcej!

Danuta Kozińska