Ogólne zasady pracy szkoły od dnia 1 września 2020 r.

Szkoła pracuje zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Zgodnie z rekomendacją wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekują ręce i zakrywają usta i nos maseczką. Uczniowie po wejściu do klasy mogą ściągnąć maseczkę. Rodzice uczniów pozostają poza budynkiem szkoły, zachowując między sobą odpowiedni dystans. Uczniowie (nie korzystający ze świetlicy) przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

Każda klasa ma przydzieloną swoją salę (z wyjątkiem zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego).

  • Klasy IV-VIII rozpoczynają zajęcia zgodnie z planem lekcji,

natomiast klasy I-III przychodzą o różnych godzinach:

  • Klasy I rozpoczynają zajęcia o godz. 8:15,
  • klasy II i III zgodnie z planem lekcji.

Przerwy będą wyznaczone przez nauczycieli tak, aby klasy się nie spotykały na korytarzach i w toaletach. Szczegóły pracy i przestrzegania zasad sanitarnych zostaną przekazane przez wychowawców w dniu 1 września 2020 r.

Zobacz organizację pierwszego dnia roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020.