Bezpieczny powrót do szkół

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie.

 Chcemy Państwa zapewnić, że wszystko przygotowujemy tak, aby Państwa dzieci były bezpieczne przychodząc do szkoły w nowym roku szkolnym. Wszystkie zalecenia MEN, MZ, GIS są wdrażane.

 Planujemy:

  • wydzielić strefę dla rodziców/opiekunów (nie będzie możliwości poruszania się na terenie szkoły),
  • przychodzenie  dzieci o różnym czasie,
  • klasy będą mieć przydzieloną jedną salę,
  •  przerwy  dla klas w różnym czasie,
  • codzienny monitoring prac porządkowych i dezynfekcji.

Prosimy o bieżące sprawdzanie  informacji publikowanych na stronie szkoły oraz przez e-dziennik, gdzie ukazywać się będą szczegółowe procedury i zasady bezpieczeństwa.

Zobacz także:

Bezpieczny powrót do szkoły – czyli zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym.

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców.