Dyżur wakacyjny w Gminie Tyczyn

(na podstawie Zarządzenia nr 55.2019 Burmistrza Tyczyna z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tyczyn w roku szkolnym 2019/2020. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do placówek w nowym roku szkolnym.
Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Dyżur po zakończeniu roku szkolnego trwa do 30 czerwca 2020 r. w każdej szkole oraz według harmonogramu:

1) Oddział Przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej: od 1 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.;

2) Oddział Przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kielnarowej: od 17 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r.;

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

4) Oddział Przedszkolny oraz Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Borku Starym: od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.;

Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tyczynie zobowiązani są wypełnić załączoną deklarację i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 30 czerwca 2020 r.

Załączniki:

Zarządzenie burmistrza w sprawie ustalenia terminów przerw wakacyjnych w pracy oddziałów przedszkolnych
i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Tyczyn w roku szkolnym 2019/2020

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 – wakacje