Setna rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

Dokładnie 100 lat temu przyszedł na świat wielki polak,
który jako jedyny z Polski miał zaszczyt kierować i prowadzić wiernych jednocząc
i siejąc ziarna prawdy podczas pielgrzymek po całym świecie.
Jan Paweł II w naszej zlikwidowanej szkole był patronem, którego święto obchodziliśmy corocznie w rocznicę wyboru na papieża ponadto zawsze w maju z okazji urodzin papieża odbywał się Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II organizowany niezłomnie przez naszą katechetkę panią Monikę N.
Tak dla przypomnienia proszę kliknąć na link do strony Caritas
znajdziemy tam przypomnienie jego życiorysu i najważniejszych dokonań.