Zawieszenie zajęć w szkole

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca do 25 marca zostają zawieszone zajęcia w szkole.

W dniach od 12 do 13 marca 2020 r. będą zapewnione zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, natomiast od 16 marca do 25 marca wszystkie zajęcia zostają zawieszone.

Proszę, aby w tym czasie uczniowie przebywali w domach i unikali dużych skupisk ludzi.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie MEN.
Zobacz stronę…

Zobacz również artykuły: Apel do rodziców/opiekunów oraz Co musisz wiedzieć o koronawirusie?