Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Nade wszystko szanujmy swą mowę ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą!”

F. K. Dmochowski

Od kilku lat w Polsce 21 lutego obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy szereg konkursów, by uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważne jest szanowanie ojczystej mowy i pielęgnowanie jej poprawności. Skoro możemy się swobodnie wypowiadać w języku polskim, róbmy to dobrze, nie używajmy potocznych słów, skrótów zapożyczonych na przykład z języka angielskiego. Oczywiście szybciej jest powiedzieć OK, zamiast: dobrze czy doskonale, ale czy warto? Polski język jest trudny, ma dużo „sz”, „cz” i „ch”. Chrzęści, warczy i syczy, ale jest tak barwny i ciekawy, a co ważne, jest nasz! Kształtował się przez wieki i warto uszanować tę tradycję, za którą wiele dzieci i dorosłych walczyło w czasie zaborów i wojen. To nasz oryginalny język, dlatego nie zaśmiecajmy go wulgaryzmami czy bezsensownymi neologizmami.

Język polski jest piękny i oryginalny? Szanujmy go. Niech każdy dzień będzie dniem języka ojczystego!”

Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w trzyetapowym konkursie. Pierwszym zadaniem konkursowym było stworzenie plakatu, którego treści miały promować język ojczysty. Następnie, trzyosobowe drużyny musiały zmierzyć się z poprawnościowymi zadaniami konkursowymi: poprawiali błędy językowe, układali Trimmini, wykazywali się wiedzą na temat znajomości związków frazeologicznych i zasad ortograficznych.                  
  W trzecim dniu, drużyny z poszczególnych klas wzięły udział w „bieganym dyktandzie”.

Sumując wszystkie zdobyte punkty przez poszczególne drużyny mamy zwycięzców tegorocznych rozgrywek, MISTRZÓW POPRAWNEJ POLSZCZYZNY!

I miejsce –– klasa 8a

II miejsce- klasa 8b

III miejsce – klasa 7b

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Nad przygotowaniem rozgrywek i ich przeprowadzeniem czuwały panie:
Dorota Daź-Dolecka i Jolanta Mroczka.